Najczesciej Zadawane Pytania

W tym dziale przedstawimy Państwu odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do wypełnienia formularza kontaktowego

Co to jest sieć T-Mobile ?

T-Mobile Polska, a także T-Mobile Poland jest potoczną nazwą mającą na celu umiejscowienie danej sieci T-Mobile w przestrzeni światowej. Takie określenie jest stosowane także wewnątrz samego T-Mobile, ale oficjalną nazwą marki, a co za tym idzie sieci, jest T-Mobile bez nazwy kraju.

Sieć T-Mobile w Polsce powstała poprzez zmianę marki dotychczasowej sieci Era na T-Mobile (rebranding), co nastąpiło 5 czerwca 2011 roku. Twarzą pierwszej kampanii reklamowej T-Mobile w Polsce został Jan Nowicki. Hasło reklamowe T-Mobile to "Chwile, które łączą", co jest tłumaczeniem międzynarodowego hasła. Nazwa T-Mobile.pl na wyświetlaczach telefonów zaczęła się pojawiać 5 czerwca 2011 roku.

Co to jest sieć Orange ?

Właścicielem sieci Orange jest firma Polska Telefonia Komórkowa Centertel Sp. z o.o. Na polskim rynku Orange pojawił się jesienią 2005 r., zastępując popularną Ideę. Od początku nowa marka zjednała sobie rzeszę zwolenników dzięki skutecznie realizowanej koncepcji paneuropejskiej marki telekomunikacyjnej.

Orange powstał w marcu 1994 roku, na bardzo już wówczas konkurencyjnym rynku brytyjskim. Od początku ambicją Orange było stać się pierwszą, preferowaną przez klientów marką. Jej twórcy wiedzieli, że aby osiągnąć taki sukces, należy zbudować silny, nowatorski i wyraźnie odróżniający się od konkurencyjnych wizerunek marki, inny od marek skoncentrowanych na zaawansowanej technologii i skomplikowanych planach taryfowych.

Co to jest sieć Play ?

Play jest czwartą, cyfrową siecią telefonii komórkowej w Polsce, wykorzystującą pasmo: EGSM 900, UMTS 900 oraz UMTS 2100. Międzynarodowe oznaczenie sieci to 260-06. Liczba przydzielonych numerów dla sieci Play to 11,3 miliona.

Netia Mobile otrzymała 23 sierpnia 2005 roku koncesję na świadczenie usług telekomunikacyjnych i zezwolenie na budowę ruchomej sieci radiokomunikacyjnej według standardu UMTS.

13 października 2005 roku Netia Mobile zmienia nazwę na P4.

9 czerwca 2006 roku operator P4 podpisał umowę z operatorem sieci Plus – firmą Polkomtel – o dostępie telekomunikacyjnym do sieci naziemnej (tzw. roamingu krajowego). W jej wyniku klienci P4 uzyskali dostęp do połączeń głosowych, usług SMS i transmisji danych świadczonych za pośrednictwem sieci GSM należącej do Polkomtela.

Co to jest sieć Plus ?

Plus jest cyfrową siecią telefonii komórkowej, dostępną dla 99% mieszkańców Polski zamieszkujących 98% terytorium kraju. Wykorzystuje między innymi pasma: GSM 900, GSM 1800 oraz UMTS. Międzynarodowe oznaczenie sieci to 260-01. Liczba przydzielonych numerów dla sieci Plus to 25 milionów.

Polkomtel otrzymał 1 lutego 1996 roku koncesję numer 1 na świadczenie usług telekomunikacyjnych z numerem przywoławczym 601 i zezwolenie na budowę ruchomej sieci radiokomunikacyjnej według standardu GSM w paśmie 900 MHz, które później zostało rozszerzone również na GSM 1800 MHz oraz UMTS. Komercyjne uruchomienie sieci nastąpiło 1 października 1996 roku. 30 czerwca 2011 roku 100% akcji spółki zostało sprzedane spółce Zygmunta Solorza-żaka. 24 października 2011 roku wydał na to zgodę UOKiK.

Co to jest sieć Heyah ?

Heyah to polska sieć komórkowa uruchomiona w 2004 roku przez Polską Telefonię Cyfrową, do której należy także sieć T-Mobile. Heyah jest marką skierowaną do młodzieży. Można w niej założyć tylko telefon na kartę pre-paid, bez abonamentu.

W Heyah dostępne są startery - karty SIM o wartości 5 i 20 zł. Konto w Heyah można doładować na wiele sposobów - poprzez kupon ze zdrapką, rachunek bankowy, kartę płatniczą lub kredytową, bankomat lub za pośrednictwem pracownika punktu sprzedaży. Sieć oferuje rozmowy oraz wysyłanie SMS-ów (w Polsce i za granicą - w roamingu), a także szereg usług dodatkowych.

Co oznacza skrót GSM ?

Najpopularniejszy, a zarazem globalny standard radiowego przesyłu danych, wykorzystywanych w tak zwanej telekomunikacji komórkowej nosi skrót GSM pochodzący do angielskich wyrazów Global System for Mobil Communications, czyli światowy System Ruchomej Komunikacji. Historia tego standardu sięga lat osiemdziesiątych dwudziestego wieku, kiedy to kraje europejskie zaczęły wprowadzać jednakowy format radiowej komunikacji.

Co oznacza skrót GPRS ?

Jednym z pakietowych sposobów przesyłania danych w radiowym standardzie GSM jest GPRS. Nazwa ta dotyczy skrótu w języku angielskim General Packet Radio Service (Generalny Pakiet Usług Radiowych). Standard ten dość często nazywany jest technologią 2,5 G gdyż korzysta z systemu GSM, ale oferuje już usługi dostępne w sieciach 3G.

Co oznacza skrót EDGE ?

Rozszerzeniem pakietowego sposobu przesyłania danych GPRS jest system EDGE. EDGE jest to skrót od angielskiego zwrotu Enhanced Data rates for GSM Evolution (Ulepszony Przesyły Danych dla rozwoju GSM). Jest on, podobnie jak jego konkurent w przesyle danych, zaliczany jednak do starszej technologii 2G, pomimo iż posiada wiele cech systemu 3G.

Co oznacza skrót SMS ?

Short Message Service, czyli usługa krótkich wiadomości jest formą przesyłu niewielkich informacji w formie tekstu. Usługę tę ogranicza nie tyle forma połączenie, ile odpowiedniego sprzętu użytkownika. Początkowo SMS dostępny był przede wszystkim w alfabecie łacińskim, jednak obecnie można już korzystać w zasadzie z wszystkich form pisanych.

Co oznacza skrót MMS ?

Rozszerzeniem funkcji SMS jest MMS (Multimedia Messaging Service), czyli multimedialna usługa wiadomości. Jest ona rozbudowana o możliwość dołączania do wiadomości dla innego użytkownika zdjęć, dźwięki lub tez filmu. Usługa ta dostępna jest dzięki pakietowym przesyłom danych systemu GSM, tak zwana telefonia 2,5G.

Co oznacza skrót BTS (Base Transceiver Station) ?

Podstawowym elementem telekomunikacji komórkowej opartej o technologię GSM jest tak zwana stacja bazowa, czyli BTS od angielskiego Base Transceiver Station. Jest to urządzenie wyposażone w antenę fal elektromagnetycznych, które łączy na przykład telefony komórkowe z siecią. Większość instalacji stosuje anteny kierunkowe, które obejmują określone powierzchnie.